Hello Anh em ! Như vậy là đã kết thúc đua top Phú hộ đợt 1 . Để ae chơi sau không sợ thọt nên Ae chơi sau nạp sẽ nhận được quà luôn nhé

STT

Nạp Tổng
1tr

Nạp Tổng
2tr

Nạp Tổng
3tr

Nhận luôn Nạp 1tr

Wing 2.5 Luck
1
Vũ Khí 380 2 Option
Danh Hiệu : Hợp Nhất Chí Tôn
1 Sói tinh thường
Nạp 2tr

Wing 2.5 luck
4 Item 380 +2 Option
Danh Hiệu : Định Phong Võ Học
1 Sói tinh PT or TC
Nạp 3tr

W 2.5 luck + 1 Option
6 Item 380 +2 Option
Đại Tiên Khách
1 Sói tinh Hoàng KimLưu ý : Đồ 380 và wing không có option ( ngọc sinh mệnh )

Update : 13h35p 26/03/2020