Mini Game 24/03 - Thời gian : 20h30 Tại Server 1 - NON PK

Cơ hội sở hữu đồ exl cấp thấp 3 option từ kundun và medusa ? duy nhất chỉ có ở trong sự kiện tối nay
Thời gian : 20h30 Tại Server 1 - NON PK
Địa điểm : Map Stadium ( Arena )
Đúng 20h30 thả 5 mds ,5 kundun
Vật phẩm rơi : Đồ exl , chuy king, ring ,pedan , vũ khí rồng 1->3 option,... random
BQT chỉnh 3s cho người kết liễu boss nhặt - > Sau 3s tất cả các nhân vật khác có thể nhặt vật phẩm .
Boss đã được fix lại dame phù hợp với ae !
BQT MUHOIXUA.VN