Chào Các Bạn !Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn các xoay vũ khí rồng cấp 2.Đầu tiền chúng ta cần chuẩn bị:

  • 1 vũ khí Rồng +13 Op 16 ( có thể là đồ thường hoặc đồ exl , dòng op 16 chính là dòng khi đập ngọc sinh mệnh vào mà có )
  • 1 Cụm Ngọc Tâm Linh 30 viên ( Sould )
  • 1 Cụm Ngọc Ước Nguyện 30 viên ( Bless )
  • 1 Cụm Ngọc Sinh Mệnh 30 viên ( Life )
  • 1 viên Ngọc Hỗn Nguyên ( Chaos )
  • 2 Item Zen 50K Vpoint ( Item zen này chúng ta lên web tài khoản mục ngân hàng rồi vào phần Mua Item Vpoint ở đó chúng ta chọn loại 50K vpoint và mua số lượng 2 cái )
  • Lưu Ý: Trước khi mua item vpoint chúng ta cần có Vpoint trên web, Vpoint chúng ta đổi từ gcoin qua. các bạn vào mục ngân hàng trên web tài khoản rồi vào phẩn đổi gcoin ở đó chúng ta chọn Đổi gcoin qua Vpoint.


Các vũ khí rồng bao gồm ( Thiên Tử Kiếm. Gậy Hỏa Long, Nỏ Hỏa Long , Trượng Thiên Tử , Gậy Thiên Nữ )
Sau khi có đầy đủ nguyên liệu bên trên thì chúng ta sang map Noria sv 1 rồi đi ra chỗ NPC Yêu Tinh Chao rồi chọn kết hợp bình thường.Bỏ hết nguyên liệu bên trên vào đó và xoay. tỷ lệ 81%Khi xoay thành công chúng ta sẽ được 1 vũ khí rồng cấp 2 tương ứng với vũ khí rồng chúng ta bỏ vào ( ví dụ xoay Thiên Tử Kiếm sẽ được Thiên Tử Kiếm Cấp 2 )Chúc Các Bạn May Mắn !