Đua Top Phú Hộ ( Top Nạp Thẻ ) - Tổng Nạp11-24-2019

Đua Top Phú Hộ ( Top Nạp Thẻ )

(Từ 13h ngày 23-11 đến 24h ngày 30-11)

Tính theo BXH Event - Top N
ạp Thẻ
Chỉ tính thẻ nạp trong thời gian sự kiện


* Phần Thưởng :
Top
Dưới 5.000.000
nhận
Trên 5.000.00
nhận thêm
1 Wing 2 + Luck + 1 Option + 11
1 Vũ khỉ rồng + skill + Luck + 1 Option 13
1 Bộ Ring Pen 2 Option + 13
2 Wing 2 + Luck + 1 Option
1 Vũ khí rồng + skill + 1 Option 13
1 Bộ Ring Pen 2 Option + 12
3 - 5 Wing 2 + Luck +11 1 Bộ Ring Pen 2 Option + 11

* Đối với TOP 1 2 3 nạp trên 5tr không nhận Ring Pen thì có thể chọn :
1 Sét Item cấp 7 + Luck + 2 Option + 9
* Top
nạp trên 5tr không nhận Ring Pen thì có thể chọn :
1 Vũ khí rồng + Luck + 1 Option tự chọn + 9
*** Ưu Tiên cho TOP 1 , Nếu đc TOP 1 trong 2 lần liên tục Event sau. Sẽ đc quyền nâng cấp Wing vào lần sau

Lưu ý : Nếu anh em đua top Phú hộ nghi ngờ người chơi adm . Thì nhắn tin fanpage adm gửi thông tin bill và chụp ảnh lại tin nhắn anh em tham gia đua top phú hộ .